آموزش کار با دستگاه هایکلین ویدیو

شرکت راشکیان

1 سال پیش

آموزش ضدعفونی کردن با دستگاه چند منظوره هایکلین ویدیو

جهت توضیحات بیشتر در رابطه با دستگاه چند منظوره هایکلین ویدیو ذیل را تماشا کنید.

شرکت راشکیان

1 سال پیش

آموزش راه اندازی و استفاده از دستگاه هایکلین HV1004 ویدیو

جهت توضیحات بیشتر در رابطه با ضدعفونی کردن میوه و سبزیجات با دستگاه هایکلین ویدیوی ذیل را تماشا کنید.

شرکت راشکیان

1 سال پیش

آموزش کشت میکروبی دستگاه هایکلین-HV1201 ویدیو

جهت توضیحات بیشتر در رابطه با کشت میکروبی دستگاه هایکلین-HV1201 ویدیوی ذیل را تماشا کنید.

شرکت راشکیان

1 سال پیش

مطلبی جهت نمایش وجود ندارد!