استفاده از دستگاه هایکلین جهت ضدعفونی کردن سبزیجات


شرکت راشکیان
سه شنبه، 29 تیر 1400


مطالب مشابه
آموزش کار با دستگاه هایکلین ویدیو

شرکت راشکیان

1 سال پیش

آموزش ضدعفونی کردن با دستگاه چند منظوره هایکلین ویدیو

جهت توضیحات بیشتر در رابطه با دستگاه چند منظوره هایکلین ویدیو ذیل را تماشا کنید.

شرکت راشکیان

1 سال پیش

آموزش راه اندازی و استفاده از دستگاه هایکلین HV1004 ویدیو

جهت توضیحات بیشتر در رابطه با ضدعفونی کردن میوه و سبزیجات با دستگاه هایکلین ویدیوی ذیل را تماشا کنید.

شرکت راشکیان

1 سال پیش

دیدگاه شما

متن نظر شما(اجباری)*