آموزش کار با دستگاه هایکلین ویدیو

سینا امیدواری

11 ماه پیش

آموزش ضدعفونی کردن با دستگاه چند منظوره هایکلین ویدیو

جهت توضیحات بیشتر در رابطه با دستگاه چند منظوره هایکلین ویدیو ذیل را تماشا کنید.

سینا امیدواری

12 ماه پیش

آموزش راه اندازی و استفاده از دستگاه هایکلین HV1004 ویدیو

جهت توضیحات بیشتر در رابطه با ضدعفونی کردن میوه و سبزیجات با دستگاه هایکلین ویدیوی ذیل را تماشا کنید.

سینا امیدواری

12 ماه پیش

آموزش کشت میکروبی دستگاه هایکلین-HV1201 ویدیو

جهت توضیحات بیشتر در رابطه با کشت میکروبی دستگاه هایکلین-HV1201 ویدیوی ذیل را تماشا کنید.

سینا امیدواری

12 ماه پیش

مطلبی جهت نمایش وجود ندارد!