تاثیر گاز ازن بر محصولات گیاهی

زمان تقریبی مطالعه: کمتر از یک دقیقه
سینا امیدواری
سه شنبه، 08 تیر 1400
164
تاثیر گاز ازن بر محصولات گیاهی

تاثیر گاز ازن بر کاهش بار میکروبی برگ گیاهان دارویی برگ چای ، گیاهان دارویی و دمنوش های گیاهی به دلیل این که پس از برداشت به سرعت خشک می شوند  ،قبل از خشک کردن ضدعونی نمی شوندو از آن جایی که قابل شستشونیزنمی باشند ، بنابراین جهت ضدعفونی کردن این گیاهان از گاز ازن به منظور جلوگیری از تاکثیر آلودگی ها ، میکروارگانیسم ها و کاهش بار میکروبی از جمله بار میکروبی مزوفیل ها می شود.


دیدگاه شما