استفاده از ازن در تخم مرغ ها

زمان تقریبی مطالعه: کمتر از یک دقیقه
سینا امیدواری
دوشنبه، 14 تیر 1400
229
استفاده از ازن در تخم مرغ ها

​جهت بهبود کیفیت بهداشتی تخم مرغ در حال حاضر از گاز ازن که یک اکسید کننده قوی

.

.

دانلود فایل PDF مرتبط با استقاده از ازن در تخم مرغ ها


دیدگاه شما