استفاده از ازن در تخم مرغ ها

مهندس شگفت
دوشنبه، 14 تیر
69

​جهت بهبود کیفیت بهداشتی تخم مرغ در حال حاضر از گاز ازن که یک اکسید کننده قوی

.

.

دانلود فایل PDF مرتبط با استقاده از ازن در تخم مرغ ها


دیدگاه شما